Emekliler, ‘parasız sağlık’ için imza kampanyası başlattı

Emekli-Sen, 9-10 kalemden oluşan sağlık hizmetleri sürecinde alınan katkı/ katılım payları ve ek ücretlerin kaldırılması için imza kampanyası başlattı.

Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), 182 Randevu Merkezi’ni aramayla başlayan hizmetin sonuna kadar her aşamada devam eden ve 9-10 kalemden oluşan sağlık hizmetleri sürecinde alınan katkı/ katılım payları ve ek ücretlerin kaldırılması için imza kampanyası başlattı. Ülke genelinde düzenlenen kampanyada toplanan imzaların 20 Kasım tarihinde posta yoluyla Sağlık Bakanlığı’na gönderileceği öğrenildi.

 

 

Bakan’a hitaben yazılmış olan Bakanlığa gönderilecek imza metninde şöyle talepler bulunmaktadır.

“Sayın Bakan; bildiğiniz üzere Türkiye’de sağlık hizmetinin sunumu, kamu sigorta sistemi ile finansmanı konularında düzenlemeler getiren, 5510 sayılı SSGSS Kanunu 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmişti. Devletin sosyal yapısında önemli değişiklikler içeren yasanın en önemli özelliği, sağlık hizmeti sunumunda, cepten ödemeler alınması ile özel sağlık sistemine geçiş sağlayan düzenlemelerdi. Yasanın yürürlüğe girmesinden önce Anayasasının 2’inci maddesinde yer alan ‘sosyal devlet’ ilkesine uygun olarak devlet tarafından karşılanan birçok sağlık hizmeti için, değişik adlar altında ücretler alınmaya başlandı veya yurttaşlar kamunun vermediği hizmetleri, özel sağlık hizmetlerinden almaya yönlendirildi. Randevu almak üzere, telefon edilmesiyle başlanan ve sağlık kurumlarına başvurunun her aşamasında alınan, katkı katılım payları, muayene ücreti, istisnai tıp hizmeti gibi, birçok kalem ödeme, sağlıkları bozulmuş olan ve tedaviye ihtiyacı olan yurttaşların sağlık kurumlarına başvurmalarının önünde ciddi bir engeldir artık. Zira bu ülkede aldığı ücretle geçinemeyen milyonlarca insan, ödeme yapacak gelirden yoksundur.

Kuşkusuz bu durum, sağlık hizmetine en çok gereksinim duyan, emeklileri vurmaktadır. Halbuki Anayasanın 61’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında ‘Yaşlılar, devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir’ denmektedir. Biz aşağıda imzası bulunanlar Anayasanın 2’inci maddesinin amir hükmüne uygun olarak sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesini ve 5510 sayılı kanunun ‘Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler’ başlıklı 69’uncu maddesine ‘Emeklilere sağlanan sağlık hizmetleri’ şeklinde bir fıkra eklenmesi suretiyle gençliklerin de bu ülkeye hizmet etmiş olan emeklilerin, bozulan sağlıklarına kavuşmaları için, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine ulaşmalarının kolaylaştırılmasını talep ediyoruz.”

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


sanalbasin.com üyesidir