Sürücüler dikkat; kar lastiği mecburiyeti 1 Aralık’ta başlıyor!

01 Nisan 2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile getirilen ve uygulaması illerde Valiliklerinin inisiyatifine bırakılan araçlarda kar lastiği zorunluluğu, Burdur Valiliğinin bugün yayınladığı 2017/ 05 no.lu kararla 1 Aralık’ta başlatılıyor..

01 Nisan 2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile getirilen ve uygulaması illerde Valiliklerinin inisiyatifine bırakılan araçlarda kar lastiği zorunluluğu, Burdur Valiliğinin bugün yayınladığı Burdur İlinde “Şehir İçi Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kış Lastiği Uygulamasına İlişkin Karar” adını taşıyan 2017/ 05 no.lu kararla, Burdur kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçlara uygulanacağı belirtildi. Karar, 1 Aralık 2017 ile 1 Nisan 2018 arasındaki 4 aylık dönemi kapsamaktadır. Kar lastiği mecburiyeti getirilen araçlar ise “kamyonet, minibüs ve ‘A’ türü yetki belgelerine kayıtlı otomobiller” şeklinde belirtildi. Ayrıca kararda “kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki yük lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur” denildi.

1 Nisan tebliğinde sadece lastik tekerlekli traktörler, iki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar, römork ve yarı römorklar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar kapsam dışında tutulmuş olduğu belirtiliyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre kar lastiği takmamanın cezası ise tam 625 TL.

Cezayı ödedikten sonraki süreçte ise, size cezayı kesen memur en yakın lastikçiye veya aracınızı bırakabileceğiniz bir yere gidebilmeniz için bir izin kağıdı veriyor. Eğer belli bir süre için geçerli bu izin kağıdı ile gerekli önlemleri almaz ve yola devam ederseniz tekrar ceza yiyebilirsiniz.

Kar lastiklerinin fiyatları ise değişiyor. otomobillerde genellikle 200-400 lira arasında bir fiyat uygulandığı öğrenildi.

İşte Valilik Kararı!

BURDUR İLİNDE ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIĞI

YAPAN ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Tarihi: 24/11/2017

Karar Sayısı:  2017/05

Amaç

            MADDE 1- (1) Bu kararın amacı, İlimizde yük ve eşya taşımacılığı yapan araçların kış mevsiminde kış lastiği takmalarını sağlamaktır.

Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu karar Burdur İli sınırları içerisinde şehir içi yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları kapsar.

            Hukuki Dayanak

            MADDE 3-(1) Bu karar;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

Araçların Yoklanmasına İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçü Toleransları Hakkında Yönetmelik,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2012/KDGM-07/DENETİM sayılı genelgesi,

01/04/2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe dayanılarak alınmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu kararda geçen;

Kış Lastiği: Üzerinde  (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti bulunan ve 7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer.

Uygulama Dönemi: 01 Aralık 2017 – 01 Nisan 2018 tarihleri arasındaki zamanı.

Trafik Ekibi: Burdur İli sınırları içerisinde trafiğin düzenlenmesi ve denetimi ile yetkilendirilmiş görevlileri,

ifade eder.

     Uygulama Esasları

            MADDE 5- (1) Burdur İli sınırları içerisinde 01 Aralık 2017 – 01 Nisan 2018 tarihleri arasında;

Kamyonet, minibüs ve “A” türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki yük lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur.

Denetim

            MADDE 6- (1) Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde;

  1. a) Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) severe_snowflake işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) severe_snowflake işareti aranır.
  2. b) Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunludur.
  3. c) Yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunamaması halinde sırt deseninin kış lastiğine uygunluğu kontrol edilir.
  4. d) Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur.
  5. e) Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçlarda lastik diş derinliği en az 4 mm olmak zorundadır.

                (2) Trafik ekipleri uygulama dönemi içerisinde yapacakları denetimlerde kış lastiği uygulamasını yakinen takip ederler.

            Cezai İşlemler

            MADDE 7- (1) Yapılan denetimlerde bu karar hükümlerine aykırı hareket eden aracın işletenine Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereği idari para cezası verilir.

            (2) İdari para cezası tatbik edilen araçlar için kanıtlayıcı belge olarak; ruhsat ve ehliyet fotokopisi ile birlikte fotoğraf temin edilir.

            (3) Bu karara uygun lastik bulundurmayan araçların uygun lastik taktırabilecekleri ilk yerleşim birimine kadar gitmelerine izin verilir.

            (4) Gitmelerine izin verilen yerleşim biriminin adı uygulanan idari para cezası tutanağı üzerinde belirtilir.

Yürürlük

            MADDE 8- (1) Bu karar 01/12/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu kararı Burdur Valiliği yürütür.

 

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


sanalbasin.com üyesidir