Tarım arazileri konusunda Bucak Belediyesi’nden açıklama

Verimli tarım arazilerinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB’ye) feda edilmesi

konusunda Bucak Belediyesi’nden açıklama geldi

Önceki günlerde Bucak Ziraat Odası ve Sulama Kooperatifi’nce Organize Sanayi Bölgesi (OSB’nin) genişletilmesi çalışmaları sonucu verimli tarım arazilerinin imarlaştırılması ve sanayileşmeye feda edilmesi konusunda ardarda gelen açıklamalar üzerine Bucak Belediye Başkanlığından işin olup bitmişliği ile ilgili bir açıklama geldi. Aynı zamanda Bucak Belediye Başkanlığına vekâlet eden Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin yazılı bir açıklama yaparak, tartışmaların ve açıklamaların boşuna olduğunu, karar süreçlerinin çoktan sonuna gelindiğini, işin olup bitmiş olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar yapılan çalışmaların mevcut durumu hakkında yapılan açıklama şöyledir:

“İlçemizde sanayi alanında yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin taleplerine karşılık verebilmek, ekonomik-sosyal kalkınmanın önünü açabilmek ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla 2005 yılında çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu alana Organize Sanayi Bölgesi yapmak amacı ile imar planı yapılması için 2005 yılında Belediyemiz, İl Tarım Müdürlüğü’nden görüş istemiş olup; söz konusu alan için imar planı yapılması uygun görülmüştür. Bu bölge ile ilgili olarak 03.01.2012 tarihinde karayolunun doğu ve batısındaki imar planı tadilatı konusunda Belediye Meclisi kararı alınmıştır. Aynı yıl ıslah OSB olması için çalışmalar yapılmıştır. Kurumların olumlu görüşlerine rağmen Islah OSB’nin oluşması için bölgenin imar planının tamamlanması gerektiğinden çalışmalar neticelenememiştir.

Bucak ilçemiz sanayi alanında büyük bir gelişme göstermiş olup; Bucak Organize Sanayi Bölgesine yer tahsisi için başvuruda bulunan sanayicilerin isteklerine cevap veremez duruma gelmiştir. Özellikle istihdam seferberliğinin söz konusu olduğu bu dönemde bölgemize gelecek olan yeni yatırımcılara tahsis edilmesi gereken yeni alanların oluşturulması gerekliliğinden yola çıkılarak, yapılan araştırmalar sonucunda Müteşebbis Heyetimiz 20.06.2017 tarih, 2017/02 sayılı Müteşebbis Heyet kararı ile 185 hektarlık OSB alanının % 100 doluluğa ulaşmış olmasından dolayı ekte sunulan alanın OSB GELİŞME ALANI olarak oluşturulması için çalışma başlatılmıştır. Bucak Organize Sanayi Bölgesinin gelişme alanı olarak seçilen bölge Çevre Şehircilik Bakanlığının Antalya-Burdur-Isparta Bölgesi 1/100.000’lik Çevre Düzeni planında sanayi alanı olarak işlenmiş bölgedir.  23.03.2015 tarihinde onaylanarak askıya çıkmıştır. 27.08.2015 tarihinde de Bakanlık tarafından onaylanmıştır. Akçakilise, Kıraç, Karanlıdere mevkilerinde yaklaşık 320 adet parseli içeren alana itiraz için 186 adet dilekçe ile Kaymakamlığa başvuruda bulunulmuştur. Bu dilekçelerin yarısı bölgenin dışında kalan alanları kapsamaktadır.  Ortaklıklardan dolayı da 77 parseli kapsamakta olup; kalan 243 parselle ilgili itiraz söz konusu değildir. Bakanlıktan gelen ön inceleme ekibi sadece alan ile ilgili bilgileri toplamış olup; asıl kurulacak olan komisyona bu bilgileri sunacaktır. Bakanlık nezdinde kurulacak komisyon yer ile ilgili kurum ve kuruluşlardan katılacak yetkililerle geniş katılımlı bir toplantı yapıp, yerin uygunluğu, sınırların tespiti konusunda görüşmelerde bulunacak ve uygun görülmesi halinde, uygun görülen alanlarda çalışmalara başlanacaktır. Antalya-Burdur Karayolunun doğu ve batısındaki konut dışı kentsel çalışma alanları bu alanın dışındadır. Batıdaki başlangıç sınırı da Bakanlık personeli tarafından NATO hattının batısı olarak öngörülmüştür. Dolayısı ile Antalya-Burdur Karayoluna cepheli parseller OSB gelişme alanı içerisinde değerlendirilmemektedir. Bu bölgede tarlaları bulunanların OSB mevzuatına uyma taahhüdü vermeleri halinde tarlalarına istinaden yer tahsisi de yapılabilecektir. Bakanlığın GELİŞME ALANI çalışmalarının yapılmasını uygun görmesi halinde; yine uygun görecekleri sınırlar dâhilinde kamulaştırma çalışmalarına başlanacaktır. Kamulaştırma işlemleri İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca yapılacaktır. Kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır.”

Yalçın SEZGİN

Bucak Kaymakamı

Bucak Belediyesi Başkan V.

 

Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


sanalbasin.com üyesidir